GC เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมถวายผ้าไตรจีวรอัพไซคลิง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ พระเมธีวชิรโสภณ (ท่านเจ้าคุณประนอม) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร GC เข้าเฝ้าฯ พร้อมถวายผ้าไตรจีวรอัพไซคลิง โดย GC ร่วมสนับสนุนค่าจัดเตรียมผ้าไตรจีวร ณ กุฏิสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ