GC เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” มอบถุงแดงและถังแดง ให้กลุ่มสยามพิวรรธน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส GC ได้วางแผนการต่อยอดสนับสนุนและสร้างความเข้าใจด้านการคัดแยกขยะติดเชื้อให้ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร สนับสนุนถุงแดงและถังแดง ให้กลุ่มสยามพิวรรธน์ โดยมีคุณนราทิพย์ รัตนประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยอุปกรณ์สำคัญในโครงการประกอบด้วย ถุงขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง InnoPlus ที่ทนทาน แข็งแรง เหนียว ป้องกันความชื้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ ปลอดภัยต่อการจัดเก็บขยะ อีกทั้งยังได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเม็ดพลาสติก และถังขยะสีแดงแบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง ความจุ 120 ลิตร สำหรับคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยบนถุงและถังมีการสื่อสารอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้เกิดการคัดแยกที่ง่ายและสะดวกขึ้น

GC ยังคงยืนหยัดสนับสนุนให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเร็ว โดยสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่ https://howtoyeak.pttgcgroup.com/