GC สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ในช่วงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 GC ให้ความสำคัญกับการดูแลทุกภาคส่วน โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย

  1. ชุด PE Gown (แบบใช้ครั้งเดียว) ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนคุณภาพสูง แบรนด์ InnoPlus ของ GC จำนวน 10,000 ชุด
  2. เจลแอลกอฮอล์แบรนด์ GelCo ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 10,000 ขวด
  3. เจลแอลกอฮอล์แบรนด์ GelCo ขนาด 5 ลิตร จำนวน 500 แกลลอน

การมอบอุปกรณ์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้บริหาร GC ร่วมพิธีมอบ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคโดย GC Group และพันธมิตร เพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 คลิก