ข่าวสาร

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมกับจังหวัดระยอง กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   11 สิงหาคม 2559  
เพื่อส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในทะเลให้สมบูรณ์บริเวณอ่าวระยอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในเขตอำเภอเมือง อำเภอแกลงและอำเภอบ้านฉาง รวม 30 กลุ่ม เปิดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติสายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”
PTTGC รับ ประกาศนียบัตร “ESG100 Company” 1 ใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
   21 กรกฎาคม 2559  
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company” จากดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ PTTGC สำนักงานใหญ่ ชั้น 18
PTTGC ร่วมออกบูธในงาน “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”
   10 มิถุนายน 2559  
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม Luffala จังหวัดระยอง ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการมาตั้งแต่ปี 2554
PTTGC ร่วมออกบูธ ในงาน Eco-Product International fair 2016
   08 มิถุนายน 2559  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธ ในงาน Eco-Product International fair 2016 (EPIF2016) ร่วมกับกลุ่มปตท. โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมบูธเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
พีทีที โกลบอล เคมิคอล มอบถังน้ำสะอาด InnoPlus ให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
   01 มีนาคม 2559  
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบถังน้ำสะอาด InnoPlus ขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร จำนวน 400 ใบ