โรงกลั่นน้ำมัน

ธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้กลั่นน้ำมันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศ โดยเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้พลังงานแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของกระบวนการกลั่นและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและ คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงได้หลายประเภท ด้วยกำลังการผลิตรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน
 
ผลิตภัณฑ์
  • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดเบา ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทาชนิดเบา และ รีฟอร์เมท
  • น้ำมันสำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา ประกอบด้วย น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซล
  • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดหนัก ประกอบด้วย น้ำมันเตา
ประกอบด้วย:
หน่วยกลั่นน้ำมันดิบ

กำลังการกลั่น (บาร์เรลต่อวัน) : 145,000

โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex มีหน่วย Hydrocracker และ Visbreaker ซึ่งสามารถเปลี่ยนน้ำมันเตาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา โดยทำการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปเป็นหลัก ซึ่งอาจรวมถึงการผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้แก่หน่วยผลิตอะโรเมติกส์

หน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท หน่วยที่ 1

กำลังการกลั่น (บาร์เรลต่อวัน) : 70,000

ผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้แก่หน่วยผลิตอะโรเมติกส์ และมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ได้แก่ แนฟทาชนิดเบา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ คอนเดนเสท เรสิดิว

หน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท หน่วยที่ 2

กำลังการกลั่น (บาร์เรลต่อวัน) : 65,000

ผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้แก่หน่วยผลิตอะโรเมติกส์ และมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ได้แก่ แนฟทาชนิดเบา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ คอนเดนเสท เรสิดิว

 
 
SDS
Product name Document
Jet A1 Download
Fuel oil  Download
Gas oil Download
LPG Download
Mixed Aromatics (Reformate) Download
Light naphtha Download