โรงกลั่นน้ำมัน

ธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้กลั่นน้ำมันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศ โดยเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้พลังงานแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของกระบวนการกลั่นและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและ คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงได้หลายประเภท ด้วยกำลังการผลิตรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน
 
ผลิตภัณฑ์
  • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดเบา ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทาชนิดเบา และ รีฟอร์เมท
  • น้ำมันสำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา ประกอบด้วย น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซล
  • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดหนัก ประกอบด้วย น้ำมันเตา
ประกอบด้วย:
หน่วยกลั่นน้ำมันดิบ

กำลังการกลั่น (บาร์เรลต่อวัน) : 145,000

โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex มีหน่วย Hydrocracker และ Visbreaker ซึ่งสามารถเปลี่ยนน้ำมันเตาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา โดยทำการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปเป็นหลัก ซึ่งอาจรวมถึงการผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้แก่หน่วยผลิตอะโรเมติกส์

หน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท หน่วยที่ 1

กำลังการกลั่น (บาร์เรลต่อวัน) : 70,000

ผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้แก่หน่วยผลิตอะโรเมติกส์ และมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ได้แก่ แนฟทาชนิดเบา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ คอนเดนเสท เรสิดิว

หน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท หน่วยที่ 2

กำลังการกลั่น (บาร์เรลต่อวัน) : 65,000

ผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้แก่หน่วยผลิตอะโรเมติกส์ และมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ได้แก่ แนฟทาชนิดเบา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ คอนเดนเสท เรสิดิว