โพลิเมอร์

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ เป็นกลุ่มธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด ด้วยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับนำไปผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลาย ทั้งสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย


"InnoPlus and Diarex by PTT Global Chemical become the first and only product of HDPE, LLDPE, LDPE and PS in Thailand that successfully acquired Carbon Footprint Label from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) for 69 grades."
  • HDPE: 42 grades
  • LDPE: 9 grades
  • LLDPE: 11 grades
  • PS: 7 grades
 
ผลิตภัณฑ์
  • HDPE
  • LLDPE
  • LDPE
  • PS
 
 
 
Polystyrene H310
Contact: PTT Global Chemical Plc.
   (02) 265 - 8666
   polymers@pttgcgroup.com
   Download Full Information
 
Product Specification

The specification of H310

Properties
Typical Value
Unit
Test Method
Melt Flow Rate (200°C, 5 kg)
6.8
g/10 min
ASTM D1238
Tensile Strength @ Yield
230
kg/cm2
ASTM D638
3,300
lb/in2
Tensile Elongation
58
%
ASTM D638
Related Product
Polystyrene H350
Contact: PTT Global Chemical Plc.
   (02) 265 - 8666
   polymers@pttgcgroup.com
   Download Full Information
 
Product Specification

The specification of H350

Properties
Typical Value
Unit
Test Method
Melt Flow Rate (200°C, 5 kg)
3.5
g/10 min
ASTM D1238
Tensile Strength @ Yield
295
kg/cm2
ASTM D638
4,200
lb/in2
Tensile Elongation
60
%
ASTM D638
Related Product
Polystyrene H350E
Contact: PTT Global Chemical Plc.
   (02) 265 - 8666
   polymers@pttgcgroup.com
   Download Full Information
 
Product Specification

The specification of H350E

Properties
Typical Value
Unit
Test Method
Melt Flow Rate (200°C, 5 kg)
3.8
g/10 min
ASTM D1238
Tensile Strength @ Yield
254
kg/cm2
ASTM D638
3,600
lb/in2
Tensile Elongation
57
%
ASTM D638
Related Product
Polystyrene H950
Contact: PTT Global Chemical Plc.
   (02) 265 - 8666
   polymers@pttgcgroup.com
   Download Full Information
 
Product Specification

The specification of H950

Properties
Typical Value
Unit
Test Method
Melt Flow Rate (200°C, 5 kg)
3.0
g/10 min
ASTM D1238
Tensile Strength @ Yield
345
kg/cm2
ASTM D638
4,900
lb/in2
Tensile Elongation
50
%
ASTM D638
Related Product
Polystyrene THF77
Contact: PTT Global Chemical Plc.
   (02) 265 - 8666
   polymers@pttgcgroup.com
   Download Full Information
 
Product Specification

The specification of THF77

Properties
Typical Value
Unit
Test Method
Melt Flow Rate (200°C, 5 kg)
8.4
g/10 min
ASTM D1238
Tensile Strength @ Yield
470
kg/cm2
ASTM D638
6,700
lb/in2
Tensile Elongation
2
%
ASTM D638
Related Product
Polystyrene THH102
Contact: PTT Global Chemical Plc.
   (02) 265 - 8666
   polymers@pttgcgroup.com
   Download Full Information
 
Product Specification

The specification of THH102

Properties
Typical Value
Unit
Test Method
Melt Flow Rate (200°C, 5 kg)
2.6
g/10 min
ASTM D1238
Tensile Strength @ Yield
530
kg/cm2
ASTM D638
7,500
lb/in2
Tensile Elongation
2.5
%
ASTM D638
Related Product
Polystyrene TH103
Contact: PTT Global Chemical Plc.
   (02) 265 - 8666
   polymers@pttgcgroup.com
   Download Full Information
 
Product Specification

The specification of TH103

Properties
Typical Value
Unit
Test Method
Melt Flow Rate (200°C, 5 kg)
1.7
g/10 min
ASTM D1238
Tensile Strength @ Yield
543
kg/cm2
ASTM D638
7,700
lb/in2
Tensile Elongation
2.6
%
ASTM D638
Related Product
Back