ผลิตภัณฑ์ฟีนอล

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการเติบโต ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง พลาสติกวิศวกรรม เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์สาย ฟีนอล

Product Capacity
ฟีนอล 470 KTA
อะซีโทน 290 KTA
บิสฟีนอล เอ 150 KTA
Products
  • Phenol
  • Acetone
  • BPA
Property Unit Specification Test Method
Min. Max.
Phenol Purity
wt%
99.9
PPCL-TLBP-001/002 (Base on ASTM D-6142-08)
Appearance
-
Clear
Visual
Carbonyl Compound
wt.ppm
70
UOP-804
Water
wt.ppm
500
ASTM D 1631
Mesityloxide
wt.ppm
50
PPCL-TLBP-001 (Base on ASTM D-6142-08)
Color
APHA
10
ASTM D 1686
Solidification
oC
40.7
ASTM D 1493
Property Unit Specification Test Method
Min. Max.
Acetone Purity
wt%
99.5
PPCL-TLBP-003 Base on QCL-236-03 (Approved by UOP)
Appearance
-
Clear
Visual
Permanganate Test
minutes
90
ASTM D-1363
Specific Gravity at 20/20 deg C
0.791
0.793
ASTM D-4052
Non Volatile Matter
g/100 ml
0.001
ASTM D-1353
Water
wt %
0.4
ASTM D-1631
Color (APHA)
Pt-Co
5
ASTM D-1209
Distillation Range
Deg C
1
ASTM D-1078
Property Unit Specification Test Method
Min. Max.
Appearance
White Prills
Visual
Purity (Dry)
wt%
99.85
PPCL-TLBB-WI-029 (base on In house by LC (Liquid Chromatography))
Free Phenol
wt.ppm
100
PPCL-TLBB-WI-029 (base on In house by LC (Liquid Chromatography))
2,4-Isomer
wt.ppm
500
PPCL-TLBB-WI-029 (base on In house by LC (Liquid Chromatography))
Freezing point
deg C
156.5
PPCL-TLBB-WI-026(base on ASTM D4493)
Melt Color @175 °C/0.5hr
APHA
20
PPCL-TLBB-WI-027(base on ASTM D1209)
Solution color in Ethanol
APHA
20
PPCL-TLBB-WI-028(base on ASTM D 4789)
Iron Content
wt.ppm
0.1
PPCL-TLBB-WI-030(base on ASTM D6143)
Ash Content
wt.ppm
5
PPCL-TLBB-WI-031(base on ASTM D482)
Water
wt.ppm
Reported
PPCL-TLBB-WI-032(base on In house by Karl Fischer Titration)