โอเลฟินส์

ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์และสาธารณูปการ
กลุ่มธุรกิจหลักซึ่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ โดยจำหน่ายให้แก่กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ

โรงโอเลฟินส์ของบริษัทฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติ และแนฟทาเป็นวัตถุดิบ ทำให้มีความหลากหลาย ในการปรับใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์
  • Ethylene
  • Propylene
  • Mixed c4
  • Pyrolysis Gassoline
Polymer grade Ethylene
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8667
olefins@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of Polymer grade Ethylene

Ethylene Guaranteed Specification

Composition:
Ethylene
99.9
% vol min.
Methane
500
ppm vol max.
Ethane
500
ppm vol max.
Acetylene
5
ppm vol max.
Polymer grade Propylene
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8667
olefins@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of Polymer grade Propylene

Propylene Guaranteed Specification

Composition:
Propylene
99.5
% vol min.
Methane, Ethane & Propane
1
% vol max.
Hydrogen
20
ppm vol max.
Ethylene
100
ppm vol max.
Mixed C4
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8667
olefins@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of Mixed C4

Sales Specification

Component
CASE 1
CASE 2
CASE 3
C3 Acetylene
0.05 %WT MAX
0.06 %WT MAX
0.05 %WT MAX
Other CS´s
0.04 %WT MAX
0.04 %WT MAX
0.04 %WT MAX
Butadiens
41.42 %WT
36.08 %WT
34.60 %WT
Pyrolysis Gasoline
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8667
olefins@pttgcgroup.com
Product Specification

The specification of Pyrolysis Gasoline

Typical specification of Pyrolysis Gasoline for Export

Item
Unit
Specification
Total Sulfur
ppm wt
max100
Chlorides
ppm wt
max1
Water Content
-
No free water
Back