เอทิลีนออกไซด์

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ เชื่อมโยงและสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ขยายฐานการตลาด และเติมเต็มคุณค่าแก่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างหลากหลาย ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง สารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรจุภัณฑ์พลาสติกใส ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ยา และอาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิต (ตันต่อปี)
เอทิลีนไกลคอล  
โมโนเอทิลีนไกลคอล 422,980
ไดเอทิลีนไกลคอล 40,480
ไตรเอทิลีนไกลคอล 1,860

 

ผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิต (ตันต่อปี)
เอทาโนลามีน  
โมโนเอทาโนลามีน 16,500
ไดเอทาโนลามีน 16,850
ไตรเอทาโนลามีน 15,000
* วิธีการผลิตสามารถปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตสูงสุดได้ที่ 50,000 ตันต่อปี

 

 
ETHYLENE GLYCOL PRODUCTS
 • MEG
 • DEG
 • TEG
 
MONOETHYLENE GLYCOL FIBER GRADE (MEG)
Property Unit Specification Test Method
Appearance - Clear, Colorless Visual Inspection
Suspended matter - None Visual Inspection
Specific Gravity @ 20/20˚C - 1.1151-1.1156 ASTM D4052-2011
MEG Content % wt 99.9 min By Difference
DEG Content % wt 0.02 max EO-498C
Water Content % wt 0.02 max ASTM E1064
Distillation @ 760 mmHg     ASTM D1078
IBP to DP deg C 196 -199
5% to 95%Vol Range deg C 1 max
UV Transmittance at 220 nm % 80 min ASTM E2193
UV Transmittance at 250 nm % 90 min
UV Transmittance at 275 nm % 95 min
UV Transmittance at 350 nm % 99 min
Color Pt-Co units      
Before Heating mg Pt/L 5 max ASTM D1209
After Heating 4 hrs. mg Pt/L 10 max DC-406
After Heating with NaOH mg Pt/L 10 max EO-548
After Heating with HCl mg Pt/L 10 max DC-407
Acidity (as Acetic Acid) ppm wt 0.001 max ASTM D1613
Chlorides ppm wt 0.1 max EO-635
Iron (Fe) ppm wt 0.05 max ASTM E394
Ash ppm wt 0.001 max ASTM D482
Aldehydes (as Formaldehyde) ppm wt 8 max S-63A
 1. MSDS
 2. Technical Data Sheet
 3. FAQs
DIETHYLENE GLYCOL (DEG)
Property Unit Specification Test Method
Appearance - Clear, Colorless Visual Inspection
Suspended matter - None Visual Inspection
Specific Gravity@20/20°C - 1.1175-1.1195 ASTM D 4052-2011
DEG Content %wt 99.8 min By difference
MEG Content %wt 0.05 max EO-498C
TEG Content %wt 0.05 max EO-498C
Water Content %wt 0.1 max ASTM E1064
Distillation Range @760 mmHg IBP to DP deg C 242 - 250 ASTM D1078
Color Pt-Co units mg Pt/L 10 max ASTM D1209
Acidity (as Acetic Acid) ppm wt 50 max ASTM D1613
Iron ppm wt 0.1 max ASTM E394
Ash ppm wt 50 max ASTM D482
 1. MSDS
 2. Technical Data Sheet
 3. FAQs
TRIETHYLENE GLYCOL (TEG)
Property Unit Specification Test Method
Appearance - Clear, Colorless Visual Inspection
Suspended matter - None Visual Inspection
Specific Gravity@20/20C - 1.124-1.126 ASTM D 4052-2011
TEG Content %wt 99.0 min By difference
DEG Content %wt 1.0 max EO-498C
Tetra & Heavier EG Content %wt 0.5 max EO-498C
Water Content %wt 0.05 max ASTM D1064
Color, Pt-Co units mg Pt/L 25 max ASTM D1209
Distillation range @ 760mmHg 5-95 vol.% deg C 280 - 295 ASTM D 1078
Ash ppm wt 50 max ASTM D482
 1. MSDS
 2. Technical Data Sheet
 3. FAQs
 
 
ETHANOLAMINE PRODUCTS
 • MEA
 • DEA
 • TEA
 
MONOETHANOLAMINE (MEA)
Property Unit MEA MEA LCI MEA Low water MEA 99.9 MEA LFG Test Method
Monoethanolamine %wt 99.5 min 99.5 min 99.5 min 99.9 min 84 - 86 ST-35.180-94
Diethanolamine %wt 0.1 max 0.1 max 0.1 max 0.1 max 0.3 max ST-35.183-00
Colour, Pt-Co units mg Pt/L 10 max 10 max 10 max 10 max 15 max ASTM D1209
Water Content %wt 0.2 max 0.2 max 0.10/0.125/0.15 max 0.1 max 14 - 16 ASTM E203
Iron ppm - 1 max - - - ASTM E394
Chloride ppm - 1 max - - - ST-5.50
Appearance - - - Clear, None of Suspended matter Clear, None of Suspended matter Clear, None of Suspended matter Visual Inspection
Identification - - - - Pass - USP
Refractive Index (20°C) - - - - 1.453-1.455 - ASTM D1218
Residue on Ignition %wt - - - 0.005 max - USP
Specific Gravity (20/20°C) - - - - 1.014-1.021 - ASTM D4052-11
 1. MSDS
 2. Technical Data Sheet
 3. FAQs
DIETHANOLAMINE (DEA)
Property Unit DEA DEA LFG Test Method
Diethanolamine %wt 99.0 min 83 - 87 ST-35.213-00
Monoethanolamine %wt 0.5 max 1 max ST-35.213-00
Triethanolamine %wt 0.5 max 1 max ST-35.213-00
Water Content %wt 0.15 max 13 - 17 ASTM E203
Colour, Pt-Co units mg Pt/L 15 Max 50 max ASTM D1209
Equivalent weight g/equiv 104 – 106 - ST-5.5
Appearance - - Clear, None of Suspended matter Visual Inspection
Specific Gravity (20/20°C) - - 1.092 - 1.096 ASTM D4052-11
 1. MSDS
 2. Technical Data Sheet
 3. FAQs
TRIETHANOLAMINE (TEA)
Property Unit TEA99 TEA99.6 TEA85 TEA99 low colour TEA LFG Test Method
Triethanolamine %wt 99.0 min 99.6 min 85.0 min 99.0 min 83 - 87 ST-35.99-00
Diethanolamine %wt - - 15 max - - ST-35.99-00
Monoethanolamine %wt - - 0.5 max - - ST-35.99-00
Water Content %wt 0.2 max 0.2 max 40 max 0.2 max 13 - 17 ASTM E203
Colour, Pt-Co units mg Pt/L 40 max 40 max 0.2 Max 30 max 50 max ASTM D1209
Equivalent weight g/equiv 148 – 150 148 -150 140 - 144 148 – 150 - ST-5.5
Iron ppm 10 max 10 max - 10 max - ASTM E394
Appearance - - - - - Clear, None of Suspended matter Visual Inspection
Specific Gravity (20/20°C) - - - - - 1.1215 - 1.1245 ASTM D4052-11
 1. MSDS
 2. Technical Data Sheet
 3. FAQs