ข่าวสาร

PTTGC ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   03 เมษายน 2560  

คุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ  คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   พร้อมด้วยผู้บริหาร  และพนักงาน  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)   เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันที่ 3  เมษายน 2560