ข่าวสาร

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 2/2560
   16 พฤษภาคม 2560  
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ
GGC เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   02 พฤษภาคม 2560  
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC
พีทีที โกลบอล เคมิคอล สานต่อโครงการนักฟุตบอลน้อย ปี 3 พัฒนาเด็กระยองสู่นักฟุตบอลอาชีพ
   29 เมษายน 2560  
วันนี้ (29 เมษายน 2560) ณ สนาม PTTGC สำนักงานจังหวัดระยอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรพีทีที ระยอง จัดโครงการนักฟุตบอลน้อย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฟุตบอลเยาวชนในจังหวัดระยอง
คณะผู้บริหาร PTTGC เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายใต้โครงการ EEC
   27 เมษายน 2560  
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
PTTGC ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล
   27 เมษายน 2560  
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC