ข่าวสาร

PTTGC สนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
   23 มิถุนายน 2560  
คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
PTTGC ร่วมงานแถลงข่าว TBCSD ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
   22 มิถุนายน 2560  
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC และประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานในงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ
PTTGC มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก ถังน้ำสะอาด InnoPlus
   22 มิถุนายน 2560  
คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
PTTGC จับมือ NANYANG จากสิงคโปร์ ร่วมงาน R&D วัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์
   20 มิถุนายน 2560  
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU ร่วมกับ Prof. Lam Khin Yong, Chief of Staff and Vice President จาก Nanyang Technological University (“NTU”) ภายใต้การดำเนินงานของ Singapore Centre for 3D Printing (“SC3DP”)
PTTGC ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “หุ้นแกร่งโต...เหนือตลาด”
   17 มิถุนายน 2560  
คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดการดำเนินธุรกิจ และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ภายใต้หัวข้อ "หุ้นแกร่งโตเหนือตลาด"