ข่าวสาร

PTTGC รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017
   16 สิงหาคม 2560  
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017
PTTGC พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2560
   16 สิงหาคม 2560  
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ
PTTGC มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   09 สิงหาคม 2560  
คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ
“10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” PTTGC จับมือ ททท. จังหวัดระยอง และเชฟชุมพล ส่งมอบเมนูอร่อยห้ามพลาดประจำระยอง
   21 กรกฎาคม 2560  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจังหวัดระยอง และการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย คัดเลือกสุดยอดเชฟชุมชน ในโครงการเชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน by PTTGC ที่สร้างสรรค์เมนูโดนใจ ซึ่งเชฟชุมพล เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
PTTGC จับมือ ททท. จังหวัดระยอง และเชฟชุมพล ส่งมอบเมนูอร่อยห้ามพลาดประจำระยอง “10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล”
   21 กรกฎาคม 2560  
PTTGC ร่วมกับ จังหวัดระยอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คัดเลือกสุดยอดเชฟชุมชน ในโครงการเชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน by PTTGC ที่สร้างสรรค์เมนูโดนใจ ซึ่งเชฟชุมพล เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย