เลือกประเภท:

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว

PTTGC ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึ่งผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยสร้างโลกให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น