เลือกประเภท:

ธุรกิจก่อสร้าง

PTTGC สร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ PTTGC ตอบสนองความต้องการของธุรกิจก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่ถังบรรจุน้ำจนถึงสายไฟและสายเคเบิล