พบกับคน PTTGC

อภิญญา คูหาเรืองรอง
Division Manager
Customer Solution Management

"เคยเห็นโชว์เคสผลงานการออกแบบของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำ ฝีมือของคนไทยและคนต่างชาติจากงาน แสดงสินค้า งานออกแบบ ในต่างประเทศซึ่งมีกิมมิคและไอเดียที่ทันสมัย และน่าสนใจ เมื่อสะท้อนกลับมาที่ งาน Bangkok Design Week 2018 หรือเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย งานนี้สร้างความตื่นตา ตื่นใจได้ไม่แพ้กันเป็นงานที่สนับสนุนการแสดงออก ทำให้ผู้ชมงานได้เห็นผลงาน และตัวตนของนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกคนมีจุดหมายเดียวกันคือ ต้องการเนรมิตให้มหานครกรุงเทพฯ นี้ เป็นฟันเฟืองในการผลักดันระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง สำหรับ PTTGC พวกเรามีศักยภาพ และต้องการให้บุคคลทั่วไป เห็นถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกผ่านแนวความคิดสร้างสรรค์"

อภิญญา คูหาเรืองรอง
Division Manager
Customer Solution Management

ในฐานะนักการตลาด หัวใจของงานทางด้าน Marketing ในยุคปัจจุบันคือ การนำเสนอสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรมจึงเป็นที่มาของการพัฒนา Customer Solution Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและให้ บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าอย่างครบวงจร เป็นช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า เพื่อพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้าง Collaboration Model ร่วมกับลูกค้า และการริเริ่มโครงการ Circular Economy ร่วมกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พาวิลเลียน “Waste Side Story by PTTGC” จากงาน Bangkok Design Week 2018 หรือเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ของ PTTGC และ 15 สถาปนิกและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ผู้ที่มีแนวคิดสอดคล้องกันในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกโดยการพัฒนาและออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ทั้งเสื้อผ้าและของตกแต่งบ้าน เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย PTTGC เป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องของชนิดเม็ดพลาสติก การขึ้นรูปด้วยเทคนิคที่หลากหลาย งานนี้เรียกว่า ทุกหน่วยงาน ทุกคนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยจุดหมายเดียวกันคือเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความสวยงาม ภายใต้ธีม “Better Together” สื่อถึง คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สามารถก้าวไปด้วยกันได้

ภายในพาวิลเลียน Weste Side Story by PTTGC มีผลงานไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โคมไฟระย้า (Chandelier) นวัตกรรมความหรูหราที่ผลิตจากเศษเหล็กและพลาสติกรีไซเคิล กีต้าร์ไฟฟ้าชื่อ Saw Breaker ที่ผลิตโดยการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ (Polylactic Acid: PLA) ผ่านกระบวนการขึ้นรูป 3 มิติ (3D Printing) เครื่องประดับรูปแบบใหม่ผลิตจากหลอดที่สะท้อนคุณค่าของเครื่องประดับไม่ได้วัดจากมูลค่าของวัตถุดิบที่นำมาผลิต และที่ได้รับความสนใจสูงสุดคือเครื่องขึ้นรูปพลาสติกขนาดย่อม หรือ DIY Plastic Machine (Respawn) เป็นไฮไลท์ ที่ชวญเชิญทุกคนมาทำของที่ระลึก จากเศษพลาสติก ซึ่งสร้างประสบการณ์ใหม่และผู้เยี่ยมชมสามารถนำผลงานที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้ด้วยตนเองกลับบ้านได้ด้วย

ถึงแม้งาน Bangkok Design Week 2018 จบไปเรียบร้อยแล้ว แต่ PTTGC เชื่อว่างานนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมงานให้เรียนรู้และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่ Customer Solution Center มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้ง virgin และ recycle อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเร่งสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชน ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่า (High Value Added Products) ผ่านการสร้างสรรค์ทั้งงานออกแบบ และวัตถุดิบ ของ PTTGC ต่อไป