ความสำเร็จ

รางวัลระดับสากล

 • Dow Jones Sustainability Indices
  PTTGC ได้รับการจัดอันดับจาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) – World Members ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 10 เคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก ประจำปี 2558 และอยู่ในระดับ Silver Class
 • UN Global Compact: LEAD Program
  PTTGC ปฏิบัติตามกฏบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระดับผู้นำสูงสุด LEAD
 • ICIS
  PTTGC เป็นอันดับที่ 17 จาก100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ ICIS พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และการยอมรับจากธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในปี 2558
 • FORBES 2013 GLOBAL 2000
  PTTGC ได้รับการจัดอันดับที่ 1033 จากการจัดอับดับ 2,000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาด