วีดิทัศน์ “PTTGC Group รวมพลังร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันแปรอักษร”

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ CEO พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม PTTGC Group "รวมพลังร้อยดวงใจ เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันแปรอักษร" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานระยอง โดยมีการแปรอักษรเป็นเลข ๙ และล้อมรอบด้วยต้นไม้ของพ่อ พร้อมกับการร้องเพลง ต้นไม้ของพ่อ จุดเทียนถวายอาลัย และร่วมกันร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี