Newspaper

PTTGC จัดโครงสร้าง ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
   27 February 2017     By หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
เป็นก้าวที่ต้องจับตากับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 กรณีที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติซื้อหุ้นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจสายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับ PTTGC
รายงานพิเศษ: PTTGC ผลักดัน GGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
   16 February 2017     By หนังสือพิมพ์ทันหุ้น
"บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)" ผู้ผลิตปิโตรเคมีแบบครบวงจรและผู้กลั่นน้ำมันปิโตรเลียมรายใหญ่ในประเทศไทย มีเป้าหมายในการคงความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
PTTGC มุ่งสร้างธุรกิจเคมีภัณฑ์เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม
   07 August 2015     By หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC กล่าวว่า การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการสร้างและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง
PTTGC มุ่งสร้างธุรกิจเคมีภัณฑ์เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม
   06 August 2015     By คลื่นข่าว FM 100.5 News Network
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Mr. Supattanapong Punmeechaow, President & Chief Executive Officer) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC กล่าวว่า การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการสร้างและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง
พีทีทีจีซีตั้งเป้ารายได้สินค้านวัตกรรม 5.9 หมื่นล้านใน 10 ปี
   05 August 2015     By สำนักข่าวไทย http://www.tnamcot.com
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC กล่าวว่า พีทีทีจีซีให้ความสำคัญการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Science & Innovation Center) อยู่ที่จังหวัดระยอง